Topcon åpner opp for flere filformater i sine maskinstyringssystemer

 

Verdens ledende leverandør av posisjoneringsutstyr åpner for LandXML filformat

Verdens ledende leverandør av posisjoneringsutstyr, Topcon, åpner for flere filformater. Etter å ha vært noe restriktiv til valg av filformater i sin maskinstyring, har Topcon nå valgt å åpne opp for andre filformater enn sine egne og de internasjonale Autocad-filene DXF og DWG. Fra og med i dag er det mulig å lese Visual Machine LandXML direkte inn i maskinstyringen til Topcon, sier Hans Ellingsen, adm. dir. i Norsecraft Geo AS.
Norsecraft Geo AS har i lengre tid vært pådriver for, og delaktig i, utviklingen av software til Topcon maskinstyring. Når Topcon nå åpner opp for Visual Machine LandXML vil det kunne lette dataflyten for de som kjører prosjekter med flere forskjellige typer maskinstyring. Det enkle brukergrensesnittet gjør importen av alle data i prosjektet til en lek. Ved import av Visual Machine LandXML kan alle overflater importeres i én operasjon, og muligheten for å skjule eller ta frem overflater, linjer og punkter gir alltid ønsket oversikt i prosjektet.

Bakgrunnsinformasjon
Topcon er verdensledende innen utvikling av posisjoneringsutstyr til bygg- og anleggsbransjen. Med 5000 ansatte, kontorer i mer enn 25 land og et verdensomspennende forhandlernettverk, er Topcon en av de største aktørene i verden innen bygg og anleggsteknologi.

Norsecraft Geo er forhandler for Topcon i Norge og Sverige, med mer enn 40 ansatte innen salg service og support på Topcons produkter.

For ytterligere informasjon kontakt:

Adm dir
Hans Ellingsen 91 76 70 34
hans.ellingsen@norsecraft.no

www.norsecraftgeo.no